Themelimi

 Themelimi i Shoqatës Humanitare Tearca në Zvicër

 

Në praninë e 34 të pranishmëve, banorë të fshatit Tearcë me punë në Zvicër, më 26 maj 2001 në një lokal të Langenthal-it (BE) është themeluar Shoqata Humanitare “Tearcë” për Zvicër, për të kontribuar sado pak në zbutjen e situatës së rëndë të popullatës së fshatit Tearcë gjatë dhe pas krizave politike e ushtarake të viteve në vijim.

Pas theksimit të nevojës së themelimit të një shoqate të këtillë, të pranishmit vendosën për themelimit e të njëjtës dhe zgjodhën kryesinë e kësaj shoqate prej 11 anëtarësh:

 

1.

 

Efraim Memedi

Kryetar

TG              7.

 

Nexhat Sherifi

Anëtar

BE
2.

 

Ramadan Esati

Arkëtar

BE 8.

 

Shaban Haliti

Anëtar

VS
3.

 

Rexhep Laçi

Sekretar

VS 9.

 

Xhemil Ismaili

Anëtar

SG
4.

 

Azis Hamzai

Anëtar

VS 10.

 

Jonuz Huseini

Anëtar 

BE
5.

 

Fadil Hasani

Anëtar

VS 11.

 

Sheuket Azari

Anëtar

VS
6.

 

Nasir Saduli

Anëtar

 

 

Në të njëjtën mbledhje është zgjedhur edhe këshilli mbikëqyrës prej tre vetësh:

  1. Milazim Miftari ZH
  2. Milaim Xhemaili SO
  3. Shaban Haliti VS

Në po të njëjtën mbledhje vendoset edhe për hartimin e një akti normativ (statutin) të Shoqatës; caktohet shuma vjetore e kontributit të anëtarësisë prej 120 frangash zvicerane si dhe hapja e një llogarie bankare në emër të kësaj Shoqate.

Selia e Shoqatës caktohet të jetë Komuna Utzensdorf – Bernë

 

Visioni

Në përpunim...